ἄρδω

ἄρδω
ἄρδω
1 water

καὶ σεμνοὺς ὀχετούς, Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει στρατόν O. 5.12

met., tend, cultivate,

ὑγίεντα δ' εἴ τις ὄλβον ἄρδει O. 5.23

τὰν ψαλυχιαδᾶν δὲ πάτραν Χαρίτων ἄρδοντι καλλίστᾳ δρόσῳ I. 6.64

ἄρδοντ' ἀοιδαῖς[ (fort. ἆρδόν τ legendum) fr. 6b. f.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άρδω — ἄρδω (Α) Ι. 1. ποτίζω, αρδεύω 2. (για θεούς και ανθρώπους) ποτίζω ζώο 3. (για ποταμούς) α) παρέχω νερό στους ανθρώπους β) ποτίζω τη γη II. ( ομαι) 1. (για πρόσωπα) πίνω 2. ποτίζομαι 3. υδρεύομαι 4. μτφ. περιποιούμαι κάτι, διατηρώ αυτό σε ακμαία… …   Dictionary of Greek

 • ἄρδω — water pres subj act 1st sg ἄρδω water pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρδον — ἄρδω water pres part act masc voc sg ἄρδω water pres part act neut nom/voc/acc sg ἄρδω water imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἄρδω water imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρσαι — ἄρδω water aor imperat mid 2nd sg ἄρδω water aor inf act ἄρσαῑ , ἄρδω water aor opt act 3rd sg ἄρσης NT masc nom/voc pl ἄρσᾱͅ , ἄρσης NT masc dat sg (doric aeolic) ἀραρίσκω join aor imperat mid 2nd sg ἀραρίσκω join aor inf act ἄρσαῑ , ἀραρίσκω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρδομένων — ἄρδω water pres part mp fem gen pl ἄρδω water pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρδόμενον — ἄρδω water pres part mp masc acc sg ἄρδω water pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρδεσκον — ἄρδω water imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἄρδω water imperf ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρδοντα — ἄρδω water pres part act neut nom/voc/acc pl ἄρδω water pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρδοντι — ἄρδω water pres part act masc/neut dat sg ἄρδω water pres ind act 3rd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρδουσι — ἄρδω water pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἄρδω water pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρδουσιν — ἄρδω water pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἄρδω water pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”